Participa amb els nostres projectes

Ajudan’s a ajudar.

Donacions:

  • Indicar NIF, i nom cognoms o empresa que fa el donatiu.
BANC SABADELL
ES35 0081 0432 0800 0138 3242

Projectes en curs:

  • LA MEDUSSA (Atenció medico-quirúrgica al Senegal), enviament de material sanitari.
  • Ajuda a Famílies Ukraïneses refugiades.