SOL·LICICITUD D’AJUDA

Desde Bellaterra Solidaria, us oferim la possibilitat d’omplir un formulari en cas que necessiteu l’ajuda que estigui al nostre abast.

https://forms.gle/aX6dpJCDP1BqqwNb6