REUNIO DE SEGUIMENT

1- ENTREGUEM LOTERIA 2- RECOLLIDA DE MATERIALL HUMANITARI  DIUMENGE 18 DE NOV.  DE 11H-A13:00H. DEMANAR  3- SABADELL - CENTRE DE MENORS. LA JOSE PREGUNTARÀ NECESSITATS. 4- UDV. ___ 5.- MERCAT […]