REUNIO DE SEGUIMENT

Club Bellaterra Plaça del Pi, 3, Bellaterra

1- Bossa de menjar entregada a família Cerdanyola. Fem signar un paper amb el material entregat. 2- Montse ha demanat material mèdic per Antioquía, que està molt a la vora