REUNIO DE SEGUIMENT

Club Bellaterra Plaça del Pi, 3, Bellaterra

SALA CLUB : COMPROBAR QUE ESTA BUIDA ALTRES:. natalia: 13 torna GABIA CONDIS FAMILIES CERDANYOLA DIMARTS QUE VÉ. Avui hem entregat material de gambia de les escoles. entrevista: Yulia. Visita […]