REUNIO DE SEGUIMENT

1- NATALIAS : PARTIT A LA ESPERA DE DATA. 2- MONTSERRAT : MARÇ VISITA AMB VOLUNTARIS DJERELO. 3- ACOLLIMENT DE LA MARIANA. 4- CAPS DE SETMANA. 5- REUNIO OLHA 6-