El Grup de Treball de Recursos posa diposició de cada casa acollidora de Bellaterra recursos individualitzats en caixes al Club de Bellatera.