Dimecres 16 de Març a les 19:30 a la sala de dalt del Club Bellaterra es va reunir en primera reunió el grup de treball Social d’Ajuda a les famílies ucraïneses acollides a Bellaterra

A.- Assistents

Els assistents a la reunió varen ser la Laura, la Gemma, la Gemma Moliner, Marta CB, la Bea, l’Agustina, en Quim i en Roger.


B.- Acords:
Els acords que es varen arribar varen ser:

  1. Penjar a la web el document Excel que mostraria les activitats que cada voluntari oferís als acollits. Aquestes tindrien una periodicitat setmanal, quinzenal o bé de caràcter puntual.
  2. Les activitats proposades seran passades al grup d’acollida que podrien consultar a la web.
  3. Les famílies acollidores informaran els seus acollits i ens diran a la coordinadora qui vol participar en què.
  4. Els fills de les families acollidores que vulguin poden acompanyar els acollits en les activitats dirigides a nens
  5. Diumenge 20 de Març tindrem a la nostra disposició la sala gran de la EMD per fer una trobada orientada a que les diferents famílies ucraïneses acollides a Bellaterra es poguin retrobar, compartir experiències i situacions en un ambient familiar i informal. La trobada serà a les 11:00 del matí.
  6. S’acorda que la Bea dissenyi confeccioni un flyer que contindrà de manera condensada i gràfica la informació necessaria i útil perquè les persones acollides poguin realitzar les primeres passes per regularitzar la seva situació legal a Catalunya. Amb tot això la informació i l’assessorament de l’Ana Viñas serà primoridal.
  7. Es recullen col.laboracións puntuals que poden ser necessaries en qualsevol moment: logopèdia, assistència legal, informacions diverses…